วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการสร้างสุข

โครงการสร้างสุข
จับตัวทุกข์มาชำแหละถึงเบื้องหลัง
จับมันขังเพ่งดูเหตุไฉน
ใยจึงทุกข์ปัญหาคืออะไร
จริงหรือไม่คิดเองเคร่งเครียดเกิน

ไม่มีใครอยากเดือดร้อนลองย้อนคิด
ทุกชีวิตปรารถนาสุขสรรเสริญ
เกิดมาย่อมมีบ้างใช่บังเอิญ
บนทางเดินกันดารต้องทานทน

ยอมรับว่ามันเป็นเช่นนี้เอง
เป็นบทเพลงธรรมดาพาสับสน
มนุษย์เรามีกรรมเป็นของตน
จึงรับผลที่กระทำมาย้ำเตือน

อยู่ที่ใจตีค่าราคาไว้
สุดสำคัญแค่ไหนหาใดเหมือน
ใจจะทุกข์จะสุขเป็นเจ้าเรือน
ย่อมกระเทือนยามกระทบสบเหตุการณ์

เพราะกลัวจนกลัวเจ็บกลัวป่วยไข้
คนจึงไร้ความสุขทุกข์สังขาร
ธรรมดาเกิดตายหรือวายปราณ
อยู่วิมานหรือกระท่อมย่อมสิ้นลม

สร้างโครงการสถานที่ให้ดีเลิศ
สมที่เกิดเป็นมนุษย์สุดเหมาะสม
มีกายหยาบสร้างกุศลชนนิยม
เพียรเพ่งลมด้วยสติดำริตรง...

ดอกไม้น้ำค้างแสงแดด
ใบหญ้าอาศรม ลำพูน
๙ มีนาคม ๒๕๕๘

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น